PROGRESS Sp. z o. o.
41-706 Ruda Śląska
ul. 1-go Maja 49/6
NIP 641-235-58-10
KRS 0000208370
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy 50.000 zł
Telefon: (32) 24-34-027
Fax: (32) 24-34-027

Zakładanie spółek

Prowadzimy bieżącą obsługę spółek handlowych, doradzamy w zakresie kontraktów zawieranych w obrocie gospodarczym, w tym również dotyczących złożonych lub innowacyjnych rodzajów transakcji i działalności gospodarczej; uczestniczymy w negocjacjach pomiędzy kontrahentami polskimi i zagranicznymi.
W szczególności świadczymy usługi w następującym zakresie:
  • zakładanie i pełna rejestracja spółek handlowych,
  • organizowanie i prowadzenie zgromadzeń udziałowców/akcjonariuszy oraz posiedzeń rad nadzorczych,
  • opracowanie i opiniowanie regulaminów wewnętrznych wymaganych prawem bądź zasadami corporate governance,
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów w obrocie gospodarczym (krajowym i międzynarodowym),
  • przekształcanie spółek,
  • likwidacja spółek,
  • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.